Мэдээ мэдээлэл

Чингэлэг

Чингэлэг

Овор хэмжээ, тэмдэглэгээ, дугаар бохир жин, хийц нь стандартчилагдсан дотор нь ачаа ачих зориулалттай ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж нэг болон х...

Дэлгэрэнгүй

Чингэлгийн үзүүлэлт

Чингэлгийн дотоод гадаад хэмжээ, хаалганы хэмжээ, багтаамж, хоосон чингэлгийн жин болон дотор нь ачих ачааны ашигтай жин, зэрэг хэмжигдэхvvнvvд чин...

Дэлгэрэнгүй

Чингэлгийн үзүүлэлт
Вагоны мэдээлэл

Вагоны мэдээлэл

Ачаа тээвэрлэхэд зориулагдсан түгээмэл вагоны мэдээлэл. Монголтранс ХХК -ийн Терминал талбайн хоёр салаа зам дээр 40 вагон, тавцан зам дээр 5 ва...

Дэлгэрэнгүй

Инкотермс 2010

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ СУУРЬ НӨХЦӨЛ: /INCOTERMS/     Гадаад худалдаанд худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахад талуу...

Дэлгэрэнгүй

Инкотермс 2010