Үйлчилгээ

Импорт

Бид дэлхийн бүх улс орнуудаас  таны ачааг далайн тээвэр , төмөр замын тээвэр болон агаарын тээврийг ашиглан найдвартай хүргэнэ.

Бид шууд болон өөрсдийн хамтрагч зуучуудаар дамжуулан далайн тээврийн компаниудтай харилцан таны ачааг саадгүй тээвэрлэж, Хятад , ОХУ-ийн төмөр зам, авто тээвэр, агаарын тээвэр ашиглан, энгийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж  аюултай ачаа, хэтрүү овортой болон задгай ачаа мөн төслийн ачааг найдвартай тээвэрлэсэн 20 гаруй жилийн туршлагатай  юм.

Бид доорх туршлагатай далайн тээврийн компаниудтай хамтарч тээврийн эзэмшлийн  болон хувийн эзэмшлийн чингэлгээр тээвэр хийдэг:

  • MAERSK Line,
  • COSCO,
  • OOCL, (Oversized cargo-Yacht shipping)
  • China Shipping Line-CSCL
  • K-line,
  • Pacific International Lines-PIL
  • Бусад